Xem tại đây thông tin về hoạt động hướng dẫn phụ đạo tiếng Nhật và hỗ trợ học tập

Quỹ hỗ trợ phúc lợi xã hội thế kỉ 21
support21.or.jp/
(Vừa hỗ trợ để những người có mối liên hệ với nước ngoài có thể tự lập trong cuộc sống, vừa tiến hành hướng dẫn phụ đạo về tiếng Nhật và hỗ trợ học tập)
support21.or.jp/ouractivites/learning-program/japanese-learning-materials/

Văn phòng kiến tạo thành phố đa văn hoá
tmkobo.com/
(Hướng tới mục tiêu xây dựng một thành phố tươi vui trong một xã hội đa văn hoá thông qua hoạt động hướng dẫn phụ đạo tiếng Nhật và hỗ trợ học tập)

東京日本語ボランティア・ネットワーク(TNVN)
www.tnvn.jp/
(ボランティア日本語教室活動を行っている団体のネットワーク/連絡協議会。ウェブサイト上で日本語学習に役立つ情報を提供している。)

Trường đại học văn hoá nghệ thuật Shizuoka Phòng nghiên cứu của giáo sư Shigehiro Ikegami Diễn đàn giáo dục trẻ em đa văn hoá
http://wwwt.suac.ac.jp/~ikegami/fice00.html
(Hướng tới mục tiêu cải thiện môi trường giáo dục dành cho trẻ em có mối liên hệ với nước ngoài, chủ yếu tập trung vào đối tượng đang sinh sống tại thành phố Hamamatsu tỉnh Shizuoka)

NEWS WEB EASY – Kênh phát sóng online của Đài truyền hình NHK
www.nhk.or.jp/news/easy/
(Là kênh thông tin sử dụng tiếng Nhật dễ hiểu, được thực hiện bởi Đài truyền hình NHK)